HUESA students practicing HUESA Yoga Exercises at the Pyramid of the Sun in Bosnia Ancient Stone Circles in the shape of SPIRAL Rainbow in HUESA Shambala Thailand HUESA Shambala Thailand Pyramid

Về chúng tôi

Bản để inSend to friend

HUESA, là từ viết tắt của Academy for Human and Universal Energy and Spirituality (Viện nghiên cứu nhân điện tâm linh), là tổ chức giáo dục độc lập được thành lập tại thành phố Melbourne, Úc châu nhằm mục đích phổ biến các bài giảng và kỹ thuật đã được giảng dạy bởi Thày Luong Minh Dang.

Các hoạt động của trung tâm được duy trì dựa trên tiền học phí từ các khoá học.

HUESA không phải là một tôn giáo không yêu cầu một điều kiện nào về lòng tin hay chuẩn mực đạo đức. Các học viên đến từ nhiều nền văn hoá và tôn giáo khác nhau và có cả những người vô thần

Bất cứ ai đủ tuổi vị thành niên có thể tham dự các khoá học cơ bản mà không cần bất cứ một yêu cầu nào ngoại trừ việc đóng học phí của cấp lớp đó. Những người trên 75 tuổi, những người trong các tôn giáo như tu sĩ hay nhà sư..., những người khuyết tật được miễn phí trong các lớp học căn bản

randomness